Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne

Świadczymy kompleksową obsługę sporów podatkowych na każdym etapie, zarówno przeprowadzanych w ramach kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych jak i czynności sprawdzających. Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych oraz ceł. Jako pełnomocnicy reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi, celno-skarbowymi w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, albo ogranicza się do przygotowania skargi, skargi kasacyjnej lub innych pism procesowych w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania.

Ponadto naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego, w tym między innymi w aspekcie minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej (np. korekta deklaracji podatkowej, czynny żal).

Organizujemy także szkolenia i warsztaty służące przygotowaniu podatników do uczestnictwa w kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej.

Projekty

 • Reprezentacja klienta w toku kontroli podatkowej dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

  czytaj więcej
 • Przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym w związku z wyodrębnieniem zakładu podatkowego na terytorium szwecji oraz reprezentacja klienta

  czytaj więcej

Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne

Świadczymy kompleksową obsługę sporów podatkowych na każdym etapie, zarówno przeprowadzanych w ramach kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych jak i czynności sprawdzających. Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych oraz ceł. Jako pełnomocnicy reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi, celno-skarbowymi w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, albo ogranicza się do przygotowania skargi, skargi kasacyjnej lub innych pism procesowych w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania.

Ponadto naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego, w tym między innymi w aspekcie minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej (np. korekta deklaracji podatkowej, czynny żal).

Organizujemy także szkolenia i warsztaty służące przygotowaniu podatników do uczestnictwa w kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej.

Projekty

 • Reprezentacja klienta w toku kontroli podatkowej dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

  czytaj więcej
 • Przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym w związku z wyodrębnieniem zakładu podatkowego na terytorium szwecji oraz reprezentacja klienta

  czytaj więcej

Postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne

Świadczymy kompleksową obsługę sporów podatkowych na każdym etapie, zarówno przeprowadzanych w ramach kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych jak i czynności sprawdzających. Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych oraz ceł. Jako pełnomocnicy reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi, celno-skarbowymi w sprawach z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym, albo ogranicza się do przygotowania skargi, skargi kasacyjnej lub innych pism procesowych w trakcie postępowania sądowoadministracyjnego. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania.

Ponadto naszym Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego, w tym między innymi w aspekcie minimalizacji ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej (np. korekta deklaracji podatkowej, czynny żal).

Organizujemy także szkolenia i warsztaty służące przygotowaniu podatników do uczestnictwa w kontroli podatkowej oraz kontroli celno-skarbowej.

Projekty

 • Reprezentacja klienta w toku kontroli podatkowej dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

  czytaj więcej
 • Przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym w związku z wyodrębnieniem zakładu podatkowego na terytorium szwecji oraz reprezentacja klienta

  czytaj więcej

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563