Reprezentacja klienta w toku kontroli podatkowej dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług w związku z dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

W toku przeprowadzanej kontroli podatkowej organ podatkowy zakwestionował u Klienta sposób rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Organ podatkowy uznał bowiem, że Klient nie dysponuje odpowiednim udokumentowaniem transakcji i tym samym transakcja ta powinna zostać opodatkowana jako transakcja krajowa, a nie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Klient zwrócił się do naszej Kancelarii na wczesnym etapie postępowania kontrolnego, dzięki temu mogliśmy opracować strategię obrony Klienta, zgromadziliśmy stosowne dokumenty, przeprowadziliśmy nasze wnioski dowodowe w toku kontroli, a po zakończeniu kontroli złożyliśmy zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli. Po złożonych zastrzeżeniach kontrolujący częściowo wycofali się ze swoich ustaleń. W toku postępowania podatkowego, w ramach współpracy z zagranicznym kontrahentem Klienta przeprowadziliśmy dodatkowe dowody oraz udzieliliśmy wsparcia Klientowi podczas przesłuchań pracowników Klienta. Zaprezentowana przez Kancelarię strategia prowadzenia sporu zakończyła się sukcesem. Organ podatkowy na etapie postępowania podatkowego uznał rozliczenie z tytułu podatku od towarów i usług za prawidłowe oraz wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563