background

szkolenia

Szkolenia prowadzone są na najwyższym poziomie merytorycznym i dydaktycznym

Nasze szkolenia
background

Nasze szkolenia

W ramach Kancelarii oferujemy szkolenia dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i pracowników administracji publicznej. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy uczestników w wybranej tematyce prawno-podatkowej oraz wyposażenie ich w praktycznych umiejętności. Szkolenia prowadzone są na najwyższym poziomie merytorycznym i dydaktycznym.

Organizujemy szkolenia otwarte i zamknięte. Przygotowując szkolenie przeprowadzamy dokładną analizę potrzeb przyszłych uczestników szkolenia. Wszystko po to, aby szkolenie odpowiadało faktycznym potrzebom i oczekiwaniom osób biorących w nim udział.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego.

 • Kontrole podatkowe na nowych zasadach. W jaki sposób się do nich przygotować


  Celem kontroli podatkowych jest przede wszystkim sprawdzenie, czy podatnicy wywiązują się prawidłowo z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Najczęstsze uchybienia w rozliczeniach podatkowych i raportowaniu schematów podatkowych mogą powodować daleko idące konsekwencje. Warto więc przygotować się do kontroli podatkowej jeszcze przed jej wszczęciem, wprowadzając procedury zabezpieczające interes firmy przed karami finansowymi.


  Na szkoleniu zostanie przekazana praktyczne wiedza pozwalające na samodzielne przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli podatkowych prowadzonych na nowych zasadach. Omówione zostaną aspekty odpowiedzialności-karnoskarbowej, schematy podatkowe oraz zagadnienia związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa oraz kadry zarządzającej


 • Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


  Pranie brudnych pieniędzy jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Ten proceder dotyczy zarówno rynków światowych, jak również Polski oraz Unii Europejskiej. Od 13 lipca 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML), która nałożyła między innymi na profesjonalnych pełnomocników, ale także firmy, przedsiębiorców i wybrane instytucje - szereg obowiązków związanych z AML.


  Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z AML, pozwalające w praktyce na rozpoznanie podmiotów lub transakcji, które mogą budzić wątpliwości związane z praniem brudnych pieniędzy.


 • Planowanie podatkowe a klauzula obejścia prawa. Wybrane aspekty podatkowe związane z wejściem w życie klauzuli obejścia prawa podatkowego.


  Żaden przepis prawny nie zobowiązuje podatników do płacenia podatków w najwyższej możliwej wysokości. Podatnik ma wiele możliwości pozwalających mu na kształtowanie swoich zobowiązań podatkowych w sposób najbardziej optymalny dla siebie. Musi jednak pamiętać, że niektóre działania mogą być uznane przez organy podatkowe za celowe unikanie opodatkowania. Na przestrzeni kilku lat ustawodawca wprowadził szereg mechanizmów mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Warto więc planując przedsięwzięcia gospodarcze rozważyć, czy działania podatnika mieszczą się w granicach legalnego planowania podatkowego, czy są to już czynności, które celowo służą unikaniu opodatkowania.


  Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu legalnych metod planowania podatkowego - począwszy od wyboru formy prowadzenia działalności podatkowej, po analizę zaawansowanych czynności prawnych. Na szkoleniu zostaną przeanalizowane wybrane struktury optymalizacyjne, krajowe i zagraniczne, wskazane kluczowe ryzyka i aspekty, które podatnicy powinni uwzględniać planując własne przedsięwzięcia biznesowe.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563