Przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym w związku z wyodrębnieniem zakładu podatkowego na terytorium szwecji oraz reprezentacja klienta

Klient z branży budowlanej zrealizował szereg projektów budowlanych na terytorium Szwecji. Klient jako polski rezydent podatkowy rozliczał podatek dochodowy na terytorium Polski. Część prowadzonych przez Klienta projektów budowlanych przekroczyła jednak okres dwunastu miesięcy. Powyższa okoliczność skłoniła szwedzkie organy podatkowe do opodatkowania aktywności gospodarczej Klienta na terytorium Szwecji. Z uwagi na fakt, iż Klient uprzednio rozliczył podatek dochodowy na terytorium Polski od całości dochodów osiągniętych zarówno w Polsce i Szwecji, niezbędne było prawidłowe wyodrębnienie zakładu podatkowego Klienta na terytorium Szwecji oraz przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych. Przed sporządzeniem wniosku nasza Kancelaria dokonała wyodrębnienia zakładu podatkowego w księgach podatkowych Klienta. Dokonaliśmy odpowiedniej alokacji przychodów i kosztów oraz przygotowaliśmy korekty rozliczeń podatkowych. Nasza Kancelaria przygotowała również wniosek o stwierdzenie nadpłaty oraz udzieliła wsparcia Klientowi na etapie weryfikacji wniosku przez organ podatkowy. Organ podatkowy rozpoznał pozytywnie wniosek o stwierdzenie nadpłaty oraz zwrócił Klientowi nadpłacony podatek. Opracowaliśmy również odpowiednie procedury prowadzenia działalności gospodarczej Klienta w Szwecji. Aktualnie Klient stosując się do opracowanego przez Kancelarię modelu biznesowego w sposób pozytywny przeszedł kontrolę podatkową na terytorium Szwecji. Szwedzkie organy podatkowe uznały, że obecnie prowadzona aktywność gospodarcza Klienta na terytorium Szwecji, nie kreuje zakładu podatkowego.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563