Zwolnienie z VAT przy sprzedaży wysyłkowej nie zawsze opłacalne

Rzeczpospolita  nr 246 (10579) F-001

Sprzedaż wysyłkowa prowadzona w szczególności przez Internet, jest jedną z form sprzedaży detalicznej, która polega na wysyłce zamówionego towaru do nabywcy za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Należy zaznaczyć, że poszczególne kraje UE mają obowiązek ustalenia limitów dla sprzedaży wysyłkowej, które nie mogą być niższe niż 35.000 euro i wyższe niż 100.000 euro. Jeżeli podatnik nie przekracza limitu określonego przez dany kraj opodatkowuje dostawę tak jak polską sprzedaż krajową. Po przekroczeniu określonego przez dany kraj limitu polski podatnik powinien uznać dostawę towarów do tego kraju, jakby była dokonana na terytorium danego kraju UE. Wówczas podatnik zobowiązany będzie do zarejestrowania się jako podatnik podatku od wartości dodanej w tym kraju, którego limit został przekroczony i opodatkować transakcje zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Takiego typu transakcje nie są więc wykazywane w polskiej ewidencji sprzedaży i deklaracjach VAT.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563