Pewne, niepewne podatki

Prestiż magazyn koszaliński, Nr 74 (11/2016)

Fragment publikacji:


Wysokość podatków lub ryzyko podatkowe może mieć istotne znaczenie dla opłacalności biznesu. Rzeczą naturalną jest, że podatnicy dążą do  płacenia najniższych możliwych podatków, stąd też warto planować zdarzenia gospodarcze w taki sposób, aby obciążenia podatkowe były jak najniższe. Optymalizacja podatkowa jest skuteczna, jeśli zarazem nie pociąga za sobą istotnego ryzyka podatkowego. Podatnicy muszą więc uważać, aby planowane działania biznesowe nie zostały uznane przez organy podatkowe za sprzeczne, w danych okolicznościach, z przedmiotem i celem przepisów ustawy podatkowej. Można więc mieć uzasadnioną wątpliwość jakie działania są legalną optymalizacją podatkową, a jakie mogą być zakwestionowane przez organy.  Polski system podatkowy jest nieustannie nowelizowany, podatnicy  muszą śledzić zmiany i dostosowywać swój biznes do zmieniających się realiów podatkowych. W innym przypadku ryzyko podatkowe może znacznie ograniczyć opłacalność biznesu lub narazić na negatywne konsekwencje. 

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563