Wybór firmy determinuje sposób opodatkowania

Rzeczpospolita Nr 268 (10601) F-001

Fragment publikacji:

Biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot wydatków niezbędnych do wydania opinii.  Mogą więc powstać wątpliwości, kiedy faktycznie biegły wykonał swoją usługę. Biegły poza sporządzeniem opinii na podstawie art. 286 k.p.c. może również zostać zobowiązany przez Sąd do ustnego wyjaśnienia opinii złożonej na piśmie lub sporządzenia dodatkowej opinii uzupełniającej. Momentem wykonania przez biegłego usługi powinien być więc raczej dzień rozprawy, w którym biegły przestaje być już niezbędny do dyspozycji sądu np. dzień rozprawy, w którym biegły złożył ustne wyjaśnienia do opinii przedłożonej na piśmie. W przypadku gdyby jednak biegły sądowy przed dniem wykonania usługi (np. po dostarczeniu pisemnej opinii, ale przed złożeniem wyjaśnień ustnych do opinii) wystawił fakturę, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym powstałby w dniu wystawienia faktury, jako w zdarzeniu zaistniałym wcześniej niż dzień wykonania usługi.


Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.
Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563