Zwiększenie majątku oznacza uiszczenie daniny

Rzeczpospolita nr 210 (9634), str. H8
Aktualnie spółka komandytowo-akcyjna S.K.A. nie jest jeszcze podatnikiem podatku CIT, tak więc zysk wypracowany przez S.K.A. opodatkowany jest tylko na poziomie wspólników, przy czym akcjonariusze S.K.A. są zobowiązani do zapłaty podatku dopiero w momencie otrzymania dywidendy. Sytuacja ta zmieni się, jeżeli wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustaw dochodowych przygotowana przez MF. Zgodnie z nowelizacją S.K.A. będą opodatkowane tak jak spółki kapitałowe. Wypracowany przez spółkę zysk będzie więc opodatkowany na poziomie spółki oraz na poziomie wspólników. Po zmianie przepisów przekształcenie spółki akcyjnej (S.A.) w S.K.A. nie będzie więc przynosiło potencjalnych korzyści podatkowych. W aktualnym stanie prawnym, może jednak przynieść oszczędności podatkowe wynikające ze sposobu opodatkowania. Co do zasady przekształcenie nie powinno powodować zwiększenia wartości majątku spółki przekształconej. Majątek S.K.A. powinien więc odpowiadać majątkowi S.A. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym oraz interpretacjach prezentowany jest jednak pogląd, zgodnie z którym takie przekształcenie może podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC. Wynika to z faktu, iż majątek spółki osobowej (S.K.A.) na gruncie ustawy PCC może być rozumiany jako suma wkładów do spółki osobowej (czyli cały majątek spółki przekształcanej), natomiast majątek spółki przekształcanej (S.A.), tylko jako kapitał zakładowy spółki. Opodatkowaniu może podlegać więc różnica pomiędzy wartością majątku S.K.A., a wysokością kapitału zakładowego w S.A. W takiej sytuacji istnieje potencjalne ryzyko, że w wyniku przekształcenia podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku PCC, jeżeli S.A. przykładowo posiada niepodzielony zysk z lat ubiegłych zgromadzony na kapitałach zapasowych.

Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563