Uczestnik cash poolingu nie podlega VAT

Dziennik Gazeta Prawna nr 174 (3564), str. C4
Cash pooling jest usługą, która polega na zarządzaniu płynnością finansową w ramach grup rachunków bankowych należących do uczestników grupy cash pooling’owej. Usługa cach pooling’u nie została uregulowana w polskich przepisach. Powstają więc wątpliwości czy w związku z wykonywanymi na rachunkach bankowych czynnościami, uczestnicy grupy nie świadczą usług z tego tytułu. W interpretacji indywidualnej z dnia 8 sierpnia 2013 r., nr IPTPP2/443-567/13-3/AW Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi słusznie uznał, że czynności wykonywane na rachunkach bankowych należących do poszczególnych podmiotów uczestniczących w grupie cash pooling’owej, są jedynie elementem pomocniczym, koniecznym do świadczenia przez bank usługi cash pooling’u. Uczestnicy grupy cash pooling’owej nieświadczą więc z tego tytułu żadnych usług. Podmioty te w tym zakresie nie działają więc, w charakterze podatników VAT. Prezentowane powyżej stanowisko jest słuszne i wpisuje się w pozytywną linię interpretacyjną.

Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563