Nie można brać PIT od błędu państwa

Rzeczpospolita nr 190 (9614), str. C4
Przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179 poz. 1843 ze zm.), umożliwiają podatnikowi uzyskanie od Skarbu Państwa sumy pieniężnej w wysokości od 2.000 do 20.000 złotych. Zasądzona przez Sąd na skutek pozytywnego rozpatrzenia skargi suma pieniężna jest sankcją dla państwa za wadliwe zorganizowanie wymiaru sprawiedliwości oraz stanowi rekompensatę dla strony za krzywdę moralną spowodowaną przewlekłością postępowania. Mogą powstać wątpliwości czy zasądzona suma pieniężna może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Niektóre organy podatkowe stoją na stanowisku, że zasądzona w wyniku takiego postępowania suma pieniężna stanowi przychód podatnika z „innych źródeł”. (np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2013 r., nr IPTPB2/415-294/13-2/AK). Taki pogląd w przeważającej mierze nie znajduje potwierdzenia w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563