Kiedy urząd może odmówić nadania NIP przedsiębiorcy

Dziennik Gazeta Prawna nr 155 (3545), str. C8
W dniu 14 marca 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej [TSUE] w sprawie C-527/11 orzekł, że przepisy dyrektywy rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej uniemożliwiają organom skarbowym państwa członkowskiego odmowę nadania numeru identyfikacji podatkowej do celów podatku od wartości dodanej - spółce z tego powodu, że w mniemaniu tego organu spółka nie posiada środków materialnych, technicznych i finansowych do wykonywania zgłaszanej działalności gospodarczej. Organ podatkowy nie ma również prawa odmówić nadania numeru identyfikacji podatkowej z tego powodu, że właścicielowi udziałów rejestrowanej spółki uprzednio wielokrotnie nadawano taki numer dla innych przedsiębiorstw, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej oraz których udziały zaraz po zarejestrowaniu były przekazywane innym osobom. Polskie przepisy podatkowe nie uzależniają rejestracji dla potrzeb podatku VAT oraz rejestracji dla potrzeb transakcji wewnatrzwspólnotowych od spełnienia jakichkolwiek przesłanek odwołujących się do środków materialnych, technicznych i finansowych niezbędnych do wykonywania zgłaszanej działalności gospodarczej.

Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563