Pat z 75–proc. podatkiem od ukrytych złotówek

Rzeczpospolita nr 189 (9613), str. C4
W najbliższym czasie należy spodziewać się publikacji w Dzienniku Ustaw RP wyroku TK z dnia 18.07.2013 r. (sygn. akt SK 18/09) dotyczącego nieujawnionych źródeł. W przedmiotowym wyroku TK uznał za zgodny z Konstytucją art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od 1.01.1998 r. do 31.12.2001 r., dot. opodatkowania zryczałtowanym 75% podatkiem dochodów z nieujawnionych źródeł. Za niezgodny z Konstytucją natomiast został uznany art. 20 ust. 3 ustawy PIT w brzmieniu obowiązującym od 1.01.1998 r. do 31.12.2006 r. dot. ustalania wysokości przychodu z tytułu nieujawnionych źródeł. Przepis w aktualnym brzmieniu różni się tylko nieznacznie od tego zakwestionowanego przez TK. Niewątpliwie więc przedmiotowe rozstrzygnięcie będzie miało wpływ na wykładnię aktualnie obowiązującego przepisu.

Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563