Wypłata zysku nie ma związku z celem prowadzenia firmy

Rzeczpospolita nr 114 (9841) H8

Podatnik nabywający towary i usługi wykorzystywane do czynności opodatkowanych ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Prawo do odliczenia podatku naliczonego jest podstawową cechą podatku od towarów i usług. Umożliwia bowiem realizację zasady neutralności tego podatku dla podatników VAT oraz opodatkowania faktycznej konsumpcji towarów i usług. Polski ustawodawca wskazuje, że aby faktycznie podatnik był uprawniony do odliczenia VAT naliczonego, nabyte przez niego towary i usługi muszą być wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Nie precyzuje jednak, w jaki sposób oraz w jakim zakresie nabywane przez podatnika towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek między realizowanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością opodatkowaną może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Związek pośredni występuje wtedy, gdy ponoszone wydatki wiążą się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa podatnika, a tym samym z osiąganymi przez niego przychodami.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563