Czasem błędu nie można eliminować na bieżąco

Rzeczpospolita nr 138 (9865), str. H1

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy CIT do przychodów  nie zalicza się  należnego VAT. W przepisie tym chodzi nie o zobowiązanie w podatku od towarów i usług lecz o podatek należny zawarty w cenie sprzedawanych towarów i usług. Do przychodów nie zalicza się także zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to wprost z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy CIT. Użyte w powołanym przepisie określenia „zwrócone”, „umorzone”, zaniechane” zawsze wiążą się z działaniem organu podatkowego. Przez pojęcie „zwrot podatku” nie może być rozumiana nadwyżka podatku naliczonego lub wartość skorygowanego podatku należnego. Inaczej jest w przypadku naliczonego podatku VAT. Podatnik będzie musiał rozpoznać przychód w sytuacjach w których naliczony podatek VAT podlegał obniżeniu lub zwrotowi, jeżeli podatek ten uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. Skorygowanie natomiast podatku VAT uprzednio nie zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów powinno być traktowany jako przychód nie podlegający opodatkowaniu. 

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563