WSA: fiskus źle klasyfikuje zyski ze zbycia gruntu

Rzeczpospolita nr 171 (11414)

Fragment publikacji:

W przypadku odpłatnego zbycia składników majątku, będących środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych, przychód z tego tytułu powinien być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej. Prawidłowa kwalifikacja sprzedaży do odpowiedniego źródła przychodu może mieć kluczowe znaczenie dla sposobu jej opodatkowania. Jeżeli jest to sprzedaż dokonana w ramach działalności gospodarczej przychód osiągnięty z tego tytułu łączy się z innymi przychodami i podlega opodatkowaniu po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodów na zasadach właściwych dla prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli grunt sprzedawany jest natomiast jako majątek prywatny przedsiębiorcy, sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ust. 1 ustawy PIT. Może jednak podlegać zwolnieniu z opodatkowania jeżeli odpłatne zbycie będzie dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu. Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563