CIT: czy można ująć w kosztach poczęstunek dla klientów

Rzeczpospolita nr 55 (11298)

Fragment publikacji:

Wydatki na reprezentację zmierzają do stworzenia wśród kontrahentów dobrego wizerunku działalności podatnika. Tym samym istotny jest cel poniesienia tego wydatku. Dla oceny, czy dany wydatek stanowi reprezentację, czy typowe działanie podatnika uzasadnione warunkami prowadzonej działalności gospodarczej, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy. Niejednokrotnie realia prowadzonej działalności gospodarczej sprawiają, że niektóre wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, mogą być wyłączone z kategorii wydatków na reprezentację, ponieważ nie mają charakteru reprezentacji i nie zostały poniesiony w celu wykreowania dobrego wizerunku podatnika. Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563