Nowoczesne technologie dają nowe możliwości

Rzeczpospolita 234 (9658), str. H8
Podatek od nieruchomości (dalej: „PON”) stanowi duże obciążenie podatkowe dla wielu podatników. Podatek ten bardzo często płacony jest bez dokonania przez podatnika szczegółowej analizy zmierzającej do optymalizacji obciążeń podatkowych w tym zakresie. Przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613; dalej: „ustawa”) w zakresie PON stwarzają wiele możliwości zmniejszenia obciążeń finansowych związanych z tym podatkiem. PON co do zasady niezależnie od ich przeznaczenia podlegają grunty oraz budynki lub ich części. Budowle lub ich części natomiast podlegają opodatkowaniu jeżeli związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 2 ust. 1 ustawy). Warto więc na wstępnie dokonać weryfikacji, które z budowli posiadanych przez podatnika faktycznie są wykorzystywane do działalności gospodarczej. Warto również zwrócić uwagę na samą kwalifikację obiektów. Wysokość podatku może więc być inna w przypadku zakwalifikowania obiektu do budynków, a inna do budowli. Również należy zwrócić uwagę na ewidencję gruntów. Grunty oznaczone w ewidencji jako użytki rolne wyłączone są z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Użytki rolne mogą podlegać temu podatkowi tylko jeżeli są wykorzystywane do działalności gospodarczej. Podatnik, który posiada użytki rolne, ale nie prowadzi na nich działalności gospodarczej nie powinien uiszczać podatku od tych gruntów.

Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563