Nowacja nie oznacza przysporzenia

Rzeczpospolita nr 243 (10881)

Fragment publikacji:

Umowa odnowienia (nowacji) jest uregulowana w art. 506 k.c. Pojęcie „umorzenie zobowiązania” użyte literalnie w art. 506 k.c. nie może przesądzać, że podatnik uzyskał przychód w związku z zawarciem umowy nowacji. Po stronie dłużnika, nie nastąpiło bowiem definitywne przysporzenie. Całkiem odmienne skutki prawne wywoła sytuacja, w której dłużnik faktycznie i definitywnie zostanie zwolniony przez wierzyciela z jakiejkolwiek zapłaty. Wówczas dłużnik uzyskałby przychód podlegający opodatkowaniu, sytuacja taka nie powinna jednak wystąpić w przypadku zawarcia umowy nowacji, której zasadniczym celem jest odnowienie zobowiązania. Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563