Certyfikat rezydencji nie musi mieć formy papierowej

Rzeczpospolita nr 47 (10987)

Fragment publikacji:

Certyfikat rezydencji jest dokumentem wydawanym przez właściwą administrację podatkową, potwierdzającym miejsce rezydencji podatnika dla celów podatkowych. Wydając takie zaświadczenie właściwy organ administracji podatkowej potwierdza, że stan faktyczny wskazany w jego treści jest zgodny ze stanem faktycznym, wynikającym z ewidencji, rejestrów prowadzonych przez ten organ bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Nie ma ujednoliconej formy certyfikatów rezydencji. Nie rozstrzyga o tym także definicja certyfikatu rezydencji określona w art. 4a pkt 12 ustawy CIT. Każde państwo stosuje więc własny wzór takiego zaświadczenia i ma własne wymogi formalne związane z jego wydaniem. Jeżeli zatem w państwie wystawienia certyfikatu dopuszczalne prawem jest jego wystawienie w formie elektronicznej (np. w formacie pliku PDF), nie ma podstaw do kwestionowania ważności tak wystawionego dokumentu, jeżeli certyfikat rezydencji zawiera wszystkie istotne dane z punktu widzenia polskich przepisów podatkowych. Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563