Czy występując o interpretację podatkową trzeba wskazać symbol PKWiU

Rzeczpospolita nr 170 (11110)

Fragment publikacji:

Składając wniosek o udzielenie interpretacji indywidualnej podatnik powinien pamiętać o wyczerpującym przedstawieniu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a także o przedstawieniu własnej oceny prawnej. Opis ten powinien odnosić się do wszystkich istotnych okoliczności ważnych z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego, które znajdują zastosowanie w realiach przedstawionej sytuacji. Wskazanie symbolu PKWiU nie jest elementem stanu faktycznego, ale oceny prawnej. Z uwagi na ewentualne ryzyko odmowy zastosowania ochrony wynikającej z interpretacji, w mojej ocenie wskazane jest, aby w szczególności, w przypadku usług niestandardowych, które z uwagi na swój charakter trudno jednoznacznie sklasyfikować, przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie interpretacji, wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o nadanie symbolu klasyfikacyjnego PKWiU. Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563