Hotel w ruinie, ale stawka podatku od nieruchomości bez zmian

Rzeczpospolita, publikacja online: 14.02.2016

Grunty, budynki i budowle wykorzystywane do działalności gospodarczej są opodatkowane wyższym podatkiem od nieruchomości. Podstawowym kryterium opodatkowania wyższą stawką podatku jest fakt posiadania danej nieruchomości przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Do końca 2015 r. przed zmianą przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych istotne znaczenie miały względy techniczne nieruchomości. Jeżeli ze względów technicznych nieruchomość nie mogła być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, nie była uznawana za związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji względy techniczne w przypadku gruntów i budynków mogły decydować o obniżeniu stawki podatku od nieruchomości, a w przypadku budowli nawet mogły efektywnie zwalniać z opodatkowania. Brak ustawowej definicji pojęcia względy techniczne powodował wiele wątpliwości interpretacyjnych. Od 1 stycznia 2016 r. względy techniczne nieruchomości nie mają już istotnego znaczenia dla opodatkowania tym podatkiem. 

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563