Znak towarowy darowany synowi bez daniny

Rzeczpospolita nr 58 (10391)

Przepisy ustawy VAT w art. 15 zawierają definicję podatnika na gruncie tej ustawy. Wykorzystywanie składników majątkowych w sposób powtarzalny lub przez długi okres dla celów zarobkowych, może spowodować, iż dany podmiot stanie się podatnikiem podatku VAT. Kwalifikacja określonego podmiotu za podatnika podatku VAT nie powinna w żadnym wypadku następować automatycznie w stosunku do wszystkich czynności wykonywanych przez ten podmiot. Każdorazowo należy badać czy w odniesieniu do konkretnej czynności, podmiot działa poza sferą działalności gospodarczej (np. rozporządza majątkiem prywatnym), czy dokonuje czynności związanych z tą działalnością.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563