Firma nie może manipulować kosztami

Rzeczpospolita nr 69 (9796) str. H8

Prawo do znaku towarowego może podlegać amortyzacji najwcześniej od momentu jego rejestracji w Urzędzie Patentowym. Samo więc dokonanie zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji  nie  oznacza, że podatnik jest uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych począwszy od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo do znaku towarowego może być bowiem ujawnione w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych dopiero po uzyskaniu prawa ochronnego, odpisy amortyzacyjne zaś nie mogą być dokonywane za okres wsteczny.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563