Dla usług kompleksowych obowiązuje jedna stawka

Dziennik Gazeta Prawna (Podatki i Księgowość nr 47)

Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne sklasyfikowane, są pod symbolem PKWiU 38.21.2. Usługi tego typu podlegają opodatkowaniu obniżoną 8% stawką VAT. Podmiot świadczący usługi tego typu może mieć wątpliwości jaką stawkę VAT powinien zastosować do usług (np. transport, usługi sprzętowe rozdrabnianie odpadów), które są wykonywane w celu realizacji usługi usuwania odpadów. W artykule została poruszona kwestia usług kompleksowych. W niniejszym artykule autor prezentuje stanowisko, z którego wynika, że zasadą jest, iż każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. W sytuacji jednak gdy jednak usługa główna obejmuje kilka usług pomocniczych, bez których faktycznie wykonanie usługi głównej nie mogłaby być świadczona, usługa główna nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatku VAT.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563