Transgraniczna umowa o udzielenie licencji na używanie znaku towarowego pomiędzy podmiotami powiązanymi – skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 11(135) z 2007 r., str.

W artykule zostały przeanalizowane zawarcie pomiędzy podmiotami umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego. Został poruszone kwestie zwolnienia z opodatkowania należności licencyjnych oraz obowiązki dokumentacyjne spoczywające na podmiotach biorących udział w transakcji.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563