Polisa ubezpieczenia strat finansowych spółki oraz odpowiedzialności członków organów spółek a koszty uzyskania przychodu oraz przychód dla osób ubezpieczonych

Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 3(139) z 2008 r., str. 17-20

W niniejszym artykule zostały przeanalizowane skutki podatkowe w podatku dochodowym zawarcia polisy „ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych” oraz „ubezpieczeń strat finansowych powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności spółki”. W artykule została przeanalizowana kwestia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę na wyżej wskazane polisy, oraz konsekwencje podatkowe w podatku od osób fizycznych dla osób objętych takimi polisami.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563