Klauzula determinuje zapłatę podatku

Prawo i Podatki nr 93/2013, Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Sposób opodatkowania transakcji zbycia udziałów (akcji) w spółkach polskich przez nierezydentów jest uzależniony w dużej mierze od tego czy między państwem, którego rezydencję podatkową posiada zbywający, a Polską jest zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w szczególności czy w tej umowie zawarta jest klauzula nieruchomościowa. Z uwagi na niejednolity charakter klauzul nieruchomościowych w poszczególnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, sposób zastosowania klauzuli do danej transakcji powinien podlegać szczegółowej analizie. Należy zauważyć, że znajomość specyfiki i konstrukcji umów o unikani podwójnego opodatkowania oraz zasad i przesłanek zastosowania klauzuli nieruchomościowej mogą być skutecznym mechanizmem optymalizacji opodatkowania transakcji sprzedaży udziałów (akcji) w spółkach polskich przez nierezydentów na gruncie prawa polskiego. Niniejszy artykuł jest zawiera analizę klauzul nieruchomościowych spotykanych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarty przez Polskę z krajami trzecimi.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563