Wsparcie w zakresie zakupu 100% udziałów w spółce kapitałowej

Jeden z naszych Klientów był zainteresowany zakupem istniejącej spółki kapitałowej, nasza Kancelaria przeprowadziła audyt prawno podatkowy spółki (due diligence), którego celem było przeanalizowanej aktualnej i historycznej sytuacji prawno-podatkowej spółki. Na podstawie akt rejestrowych, dokumentów korporacyjnych, dokumentów księgowych oraz dokumentów handlowych, oceniliśmy ryzyka związane z jej zakupem. Dodatkowo wystąpiliśmy do urzędu skarbowego, miasta, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych celu uzyskania urzędowych zaświadczeń o wypełnieniu przez sprzedawaną spółkę obowiązków publicznoprawnych. Po uzyskaniu urzędowych zaświadczeń, przygotowaliśmy umowę zakupu udziałów oraz braliśmy udział w negocjacjach i zamknięciu transakcji.

Wsparcie w zakresie dokapitalizowania działalności gospodarczej w spółce kapitałowej poprzez emisję obligacji korporacyjnych.

Klient będący udziałowcem w kilku spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zwrócił się do naszej Kancelarii, w celu przeprowadzenia restrukturyzacji właścicielskiej, która miała polegać na przeanalizowaniu sytuacji prawno-podatkowej spółek kapitałowych oraz zaproponowaniu korzystnej formy spłaty udziałowców mniejszościowych w spółkach. Klient zamierzał skupić 100% udziałów w spółkach. Nasza Kancelaria przeprowadziła audyt prawno-podatkowy w spółkach, który umożliwił ocenę stanu prawnego spółek. Podczas audytu przeanalizowaliśmy dotychczasową działalność spółek, zidentyfikowaliśmy ryzyka prawno-podatkowe oraz przedłożyliśmy dokumenty do dalszej wyceny przez analityka finansowego. Po ustaleniu wartości spłaty udziałowców mniejszościowych nasza Kancelaria brała udział w negocjacjach, przygotowała umowy, wnioski KRS oraz inne wymagane dokumenty w celu przeprowadzenia procesu restrukturyzacji.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563