Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową

Nasza Kancelaria brała udział w restrukturyzacji działalności gospodarczej Klienta z branży budowlanej. W celu zoptymalizowania zobowiązań podatkowych oraz utrzymania ochrony majątku osobistego przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. W ramach restrukturyzacji utworzyliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która pełniła funkcję spółki zarządzającej. Po przystąpieniu nowoutworzonej spółki zarządzającej do istniejącej spółki Klienta, przeprowadziliśmy proces przekształcenia w spółkę komandytową, w wyniku którego Klient został komandytariuszem, a nowoutworzona spółka zarządzająca komplementariuszem. Przeprowadzona restrukturyzacja ograniczyła indywidualne ryzyko Klienta. Dodatkowo z uwagi na fakt, iż spółka komandytowa jest spółką transparentną podatkowo, zysk wypracowany przez spółkę po przekształceniu podlega opodatkowaniu tylko na poziomie wspólników (Klienta i spółki zarządzającej).

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563