Restrukturyzacja indywidualnej działalności gospodarczej w celu dywersyfikacji ryzyka gospodarczego

Jeden z naszych Klientów prowadzący indywidualną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji produktów z tworzyw sztucznych, zwrócił się do nas z prośbą o dokonanie restrukturyzacji jego działalności gospodarczej. Klientowi zależało na dywersyfikacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz stworzeniu struktury umożliwiającej zaangażowanie w działalności gospodarczej dzieci. Nasza Kancelaria w celu zminimalizowania ryzyka gospodarczego dokonała wyodrębnienia z działalności gospodarczej nieruchomości, które jako środki o najwyższej wartości pozostały przy Kliencie. Pozostałe składniki przedsiębiorstwa zostały natomiast wniesione do nowoutworzonej spółki komandytowej, w której komplementariuszem została nowoutworzona spółka zarządzająca (będąca spółką kapitałową), a komandytariuszami o ograniczonej odpowiedzialności Klient i dzieci Klienta. Wdrożenie wyżej opisanej struktury umożliwiło ograniczenie ryzyka osobistego Klienta, wyodrębnienie działalności zarządzającej nieruchomościami oraz zapewnienie sukcesji przedsiębiorstwa poprzez przystąpienie dzieci Klienta do nowoutworzonej spółki komandytowej.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563