Doradztwo przy zmianie modelu angażowania współpracowników

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej Klient zamierzał podjąć współpracę z osobami fizycznymi prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą. Nasza Kancelaria przygotowała ramy prawne współpracy. Poza kontraktami, opracowaliśmy również szereg dokumentów wewnętrznych pozwalających Klientowi na usprawnienie działalności gospodarczej, łącznie z umowami najmu samochodów, korzystania z kart kredytowych, sprzętu biurowego i inne. Wdrożone zasady minimalizowały ryzyko uznania warunków współpracy z osobami fizycznymi za stosunek pracy. Doradzaliśmy również w zakresie kontroli wdrożonego modelu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563