Przedtransakcyjny audyt prawno-podatkowy spółki kapitałowej oraz podmiotów powiązanych (spółki produkcyjnej i dystrybucyjnej) z branży budowlanej

Dla naszego Klienta reprezentującego grupę inwestorów przeprowadziliśmy audyt prawno-podatkowy, który miał na celu ustalenie ryzyk związanych z zakupem podmiotu dominującego w grupie kapitałowej. Klient był zainteresowany zakupem 100% akcji w spółce akcyjnej, która pełniła funkcję holdingową w grupie kapitałowej. Poza wspomnianą spółką akcyjną w grupie istniała spółka produkcyjna posiadająca zakłady produkcyjne modułowych komponentów budowlanych oraz spółka dystrybucyjna, która zajmowała się sprzedażą i montażem budynków modułowych. Przeprowadzony audyt obejmował wszystkie obszary prowadzonej działalności gospodarczej, od bieżących i historycznych rozliczeń podatkowych, identyfikacji zaistniałych zdarzeń gospodarczych oraz prawidłowości określenia skutków podatkowych przez poszczególne spółki, sposobu przeprowadzenia oraz udokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także wieloma innymi aspektami podatkowymi. W ramach części prawnej audytu zostały zweryfikowane, tytuły własności aktywów, długoterminowe umowy z kontrahentami oraz klientami, a także została dokonana analiza prowadzonych i potencjalnych sporów sądowych, pod kątem ustalenia ryzyk procesowych. Po przeprowadzonym audycie Klient otrzymał raport, który wskazywał wszystkie zidentyfikowane ryzyka prawno-podatkowe, zawierał również wskazówki co do sposobu rozwiązania problemów prawno-podatkowych oraz wskazówki co do dalszej restrukturyzacji spółek w grupie w celu osiągnięcia optymalnych wyników gospodarczych przy wykorzystaniu potencjału istniejących spółek.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563