Opinia podatkowa warunkująca wypłatę przez bank finansowania w zakresie identyfikacji ryzyk podatkowych

W związku z procesem pozyskania finansowania jeden z naszych Klientów z branży deweloperskiej (Kredytobiorca), zwrócił się do nas o przygotowanie opinii podatkowej wymaganej przez Bank do wypłaty finansowania. Klient jest podmiotem dominującym w grupie, która skupuje nieruchomości gruntowe, a następie po utworzeniu spółek celowych, dokonuje sprzedaży nieruchomości w celu realizacji przez spółki celowe inwestycji deweloperskich. Przedmiotem opinii podatkowej było ustalenie ryzyk związanych z powstaniem nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń z uwagi na dokonane przez Klienta transakcje sprzedaży nieruchomości z pięcioletnim terminem płatności ceny sprzedaży.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563