Opinia podatkowa warunkująca udzielenie przez bank finansowania na temat oceny procesów restrukturyzacyjnych

Występując w charakterze doradcy podatkowego jednego z Banków, w związku z projektem finansowania i refinansowania przez Bank na rzecz Kredytobiorcy wydatków związanych z budową centrum handlowego, sporządziliśmy opinię w zakresie ustalenia ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w stosunku do mechanizmu pozyskiwania finansowania na działalność operacyjną Kredytobiorcy, poprzez emisję obligacji, które są obejmowane przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. W opinii zostały również przeanalizowane aspekty przekształceń właścicielskich w grupie kapitałowej Kredytobiorcy.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563