Wsparcie transakcyjne w procesie refinansowania inwestycji nieruchomościowej

Doradzaliśmy prawnie Klientowi (spółce z kapitałem zagranicznym) z branży nieruchomości w procesie refinansowania nabycia nieruchomości komercyjnych. Nasze wsparcie w szczególności polegało na opiniowaniu, weryfikowaniu oraz negocjowaniu umowy kredytu oraz dokumentów zabezpieczeń, a także innych dokumentów towarzyszących (w tym umowy dotyczącej zabezpieczenia ryzyka zmiany stopy procentowej). Weryfikowaliśmy w szczególności wymagane przez Bank dokumenty niezbędne w celu uzyskania finansowania oraz przygotowaliśmy dokumenty wymagane w celu spełnienia warunków zawieszających wypłaty kredytu. Wsparliśmy również Klienta w zakresie przygotowania i złożenia wniosków niezbędnych do rejestracji przez Klienta odpowiednich zabezpieczeń spłaty kredytu w rejestrach sądowych. Pomoc ze strony Kancelarii obejmowała także udział w podpisaniu umowy kredytu oraz dokumentów zabezpieczeń.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563