Wybrane zagadnienia podatkowe restrukturyzacji spółek kapitałowych

Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 186

W publikacji opisane zostały prawnopodatkowe skutki restrukturyzacji spółek kapitałowych. Podjęto w niej próbę przedstawienia praktycznych zagadnień związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych. W publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia związane z zasadą sukcesji uniwersalnej, dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, rozpoznawania przychodów, potrącania kosztów, roku podatkowego, sposobu rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, zasad wystawiania i ewidencjonowania faktur sprzedaży oraz otrzymywania i ewidencjonowania faktur zakupowych przed i po dniu połączenia, korekt deklaracji VAT, obowiązków w zakresie numeru identyfikacji podatkowej, a także podatkowych konsekwencji restrukturyzacji w podatku od czynności cywilnoprawnych.Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Witolda Modzelewskiego

Współautorzy publikacji: Marcin Bazylczuk, Paweł Greszta, Andrzej Łukiańczuk, Witold Modzelewski


Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 186

ISBN: 978-83-89496-47-8
Rok wydania: 2008

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563