Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 190

Komentarz do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wyd.VI zaktualizowane st.prawny 01.01.2009) Niniejsza książka służy szczególnemu celowi: zawiera ona komentarz przydatny zarówno dla praktyków prawa podatkowego, jak i dla osób zajmujących się teorią i nauką tej dziedziny prawa podatkowego. Szczegółowy opis ogólnych zasad opodatkowania, uzupełniony podaniem szczegółowych problemów podatkowych, czyni publikację przydatną w szczególności dla księgowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców i innych osób zajmujących się zawodowo rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych. Prezentacja licznych wyroków NSA oraz interpretacji organów skarbowych pozwala połączyć doktrynalne ujęcie zagadnień podatkowych z wieloletnią praktyką skarbową i sądową. Kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych nadaje komentarzowi charakter niezbędnego źródła wiedzy dla studentów zajmujących się zagadnieniami prawa podatkowegoPraca zbiorowa pod redakcją Prof. Witolda Modzelewskiego i Jerzego Bielawnego

Współautorzy publikacji: Marcin Bazylczuk, Jacek Budziszewski, Bartłomiej Hejnar, Paweł Greszta, Przemysław Ruchlicki, Małgorzata Słomka


Wydawnictwo Instytut Studiów Podatkowych, Zeszyt 190

ISBN: 978-83-89496-72-0
Rok wydania: 2009Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563