Rabatu potransakcyjnego nie trzeba korygować wstecz

Rzeczpospolita 87 (10116)

Podatnicy często stosują różnego rodzaju formy promujące sprzedaż, w tym m.in. rabaty potransakcyjne. Udzielane są one na podstawie postanowień umownych, które uzależniają ich uzyskanie od spełnienia ustalonych warunków np. zakupu określonej ilości towaru, osiągnięcia określonego obrotu itp. Są to więc rabaty udzielane po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury. Jeżeli zostaną spełnione ustalone warunki od których uzależniony jest rabat, podatnik który go udziela koryguje cenę uprzednio sprzedanych towarów oraz wystawia fakturę korygującą. Podatnik otrzymujący rabat potransakcyjny po upływie roku podatkowego może mieć jednak wątpliwości, w którym roku powinien uwzględnić otrzymany rabat. Stosując zasadę ujmowania kosztów bezpośrednich na przełomie roku datą graniczną, która umożliwia zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów danego roku podatkowego jest dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później niż termin do złożenia zeznania. Faktura korygująca dokumentująca rabat potransakcyjny otrzymana przed upływem wskazanych powyżej terminów powinna pomniejszać koszty uzyskania przychodów w roku, którego dotyczy sprawozdanie finansowe/lub upływa termin do złożenia zeznania. Jeżeli jednak rabat potransakcyjny zostanie udzielony po upływie tych terminów faktura korygująca powinna pomniejszać koszty uzyskania przychodów już w roku następnym, tj. w roku w którym otrzymano rabat, a nie w roku którego ten rabat dotyczy.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563