Prawnikowi i wspólnikowi Sąd nie potrąci PIT

Rzeczpospolita nr 117 (10146)/2015, str. F3

Ustanowiony przez Sąd pełnomocnik z urzędu (radca prawny, adwokat, doradca podatkowy)  jest uprawniony do otrzymania od Skarbu Państwa wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej przez stronę pomocy prawnej. W przeszłości istniały duże wątpliwości do jakiego źródła przychodów pełnomocnik powinien zakwalifikować przychód osiągnięty z tego tytułu. Aktualnie kwestia ta nie budzi wątpliwości, została bowiem rozstrzygnięta uchwałą pełnego składu Izby Finansowej NSA z dnia 21.10.2013 r., sygn. akt II FPS 1/13. NSA. NSA potwierdził, że w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) ustawy PIT (np. w formie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz innych), osiągnięty przychód należy zakwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli jednak czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu, wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563