Podatnikiem jest zagraniczny przedsiębiorca

Rzeczpospolita nr 250 (9977) H1

Zagraniczne przedsiębiorstwa (centrale) często tworzą na terytorium Polski oddziały np. w celu świadczenia usług niematerialnych, realizacji projektów inwestycyjnych, czy realizacji określonych czynności dla centrali. Przedsiębiorstwo zagraniczne rejestrując swój oddział w Polsce nie dokonuje rejestracji odrębnego podatnika, lecz dokonuje rejestracji własnego przedsiębiorstwa. Oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie stanowi więc odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Oddziały zagranicznych spółek niejednokrotnie nabywają na terytorium Polski towary i usługi związane z działalnością prowadzoną przez centralę na terytorium UE. Zasadniczą kwestią pozostaje więc prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi zakupami. Analizując tą kwestię, należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy VAT w przypadku gdy dostawa towarów lub świadczenie usług przez podatnika dokonywane są poza terytorium kraju, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Mając na uwadze powyższą regulację należy uznać, iż zagraniczny przedsiębiorca mający na terytorium Polski oddział, powinien mieć prawo do odliczenia podatku VAT, który pozostaje w związku z opodatkowaną działalnością gospodarczą wykonywaną zagranicą, jeżeli posiada dokumenty potwierdzające ten fakt, a oddział dokonuje jednocześnie czynności opodatkowanych w Polsce. Powyższa regulacja nie wyklucza również prawa do odliczenia w sytuacji, gdy oddział wykonuje czynności na rzecz centrali, jeżeli czynności te służą centrali do realizacji czynności opodatkowanych za granicą.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563