Podatnik nie może płacić za specyfikację dotacji

Rzeczpospolita nr 280 (9704)  str. H8

Amortyzacja umożliwia podatnikom sukcesywne zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Do kosztów podatkowych zalicza się odpisy amortyzacyjne według zasad określonych w art. 16a-16m ustawy o CIT. Kosztami podatkowymi nie mogą jednak być - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT - odpisy amortyzacyjne w części zwróconej podatnikom w jakiejkolwiek formie. Artykuł 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT obliguje podatnika do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów tej części odpisów amortyzacyjnych, która odpowiada wartości otrzymanego dofinansowania. Skoro wyraźnie w przepisach nie jest wskazane, że podatnik jest zobowiązany do wstecznej korekty odpisów, korekta powinna być dokonana w miesiącu otrzymania dotacji poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów Takie stanowisko jest powszechnie akceptowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. 

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563