Niewielkie opóźnienie nie zawsze wiąże się z zapłatą odsetek

Dziennik Gazeta Prawna nr 7 (3648)

W przypadku gdy podatnik nie wpłaca podatku VAT w ustawowym terminie (tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy), zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki za zwłokę nalicza sam podatnik od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku (art. 53 Ordynacji podatkowej). Podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. obecnie kwoty 6,60 zł. (art. 54 ust. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej). Brak wpłaty podatku VAT może wypełniać znamiona wykroczenia opisanego w art. 57 § 1 kks. Wykroczenie z art. 57 § 1 kks może być popełnione, w przypadku gdy podatnik „uporczywie” nie wpłaca w terminie prawidłowo „określonego” w deklaracji podatkowej VAT-7 podatku VAT. W orzecznictwie wskazuje się, że nie wpłacanie podatku musi być uporczywe, czyli jest zachowaniem długotrwałym, powtarzalnym, nacechowanym złą wolą i nieustępliwością (por. wyrok SN z 27.2.1996 r., II KRN 200/95, postanowienie SA w Krakowie z 13.12.2000 r., II Akz 289/00). W analizowanym przypadku podatnik nie był zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości. W przypadku uchybienia terminowi złożenia podatnik powinien niezwłocznie złożyć deklaracje VAT-7 wraz z czynnym żalem. W analizowanym przypadku jeżeli deklaracja została wysłana bez czynnego żalu, to wydaje się, iż w przypadku opóźnienia jednodniowego raczej organ nie powinien wyciągać negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Podatnik nie był zobowiązany do wpłaty odsetek od zaległości, ponieważ nie przekroczyły one kwoty 6,60 zł. Wpłacona kwota 1 zł stanowi więc nadpłatę. Jednorazowe nie wpłacenie podatku VAT w terminie nie powinno wiązać się z popełnieniem wykroczenia skarbowego. 

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563