Firma budowlana odliczy kaucje, które były częścią wynagrodzenia

Rzeczpospolita nr 125 (10763) H-001

Fragment publikacji:

W przypadku nieściągalnych wierzytelności stosownie do art. 16 ust.1 pkt 25 lit. a ustawy CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy CIT i których nieściągalność została w sposób prawidłowy udokumentowana np. postanowieniem sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 16 ust. 2 ustawy CIT). Z powołanych przepisów a contrario wynika więc, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone wierzytelności odpisane jako nieściągalne, jeżeli uprzednio zostały zarachowane do przychodów należnych i w sposób prawidłowy udokumentowane.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563