Dokumentację zniszczoną przez powódź może zastąpić opinia biegłego

Rzeczpospolita nr 39 (10677) F-001

Fragment publikacji:

W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie ustalić ceny nabycia środków trwałych, a nabycie ich nastąpiło przed dniem założenia ewidencji lub sporządzenia wykazu składników majątku firmy, wartość początkowa tych środków powinna być ustalona z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych. Jeżeli podatnik nie może ustalić kosztu wytworzenia środków trwałych, wartość początkową ustala się w wysokości określonej przez biegłego powołanego przez podatnika, z uwzględnieniem cen rynkowych. Oznacza to, iż ustalenie wartości początkowej środków trwałych z wyceny jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy nie można ustalić ich ceny nabycia lub wytworzenia.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563