Umowa konsolidacji rachunków bankowych (cash pooling) na tle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wybrane zagadnienia

Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 4(128) z 2007 r., str. 16-19

Cash pooling – konsolidacja rachunków bankowych, to nowoczesna forma zarządzania finansami grupy podmiotów powiązanych. Jest to rodzaj usługi bankowej popularnych w wielu krajach świata jednak w Polsce – ze względu na brak jasnych regulacji podatkowych – usługa ta jest wciąż niedoceniana. W artykule zostały omówione główne założenia Cash pooling, konsekwencje przystąpienia polskiego podmiotu do takiej formy zarządzania finansami, a także skutki prawno-podatkowe wynikające z zawarcia tego typu umowy.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563