Transakcje nierynkowe pomiędzy podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych

Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 6(130) z 2007 r.

W artykule zostały przeanalizowane skutki prawno podatkowe w podatku dochodowym jakie wiążą się ze stosowaniem nierynkowych cen transakcji handlowych zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi. Kwestia przepisów o cenach transferowych i obowiązkach sporządzania dokumentacji podatkowej oraz kwestia ryzyka oszacowania dochodów w przypadku nierynkowych transakcji.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
kancelaria@kblegal.com.pl

NIP 5272752194

REGON 363104563