Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – wybrane zagadnienia

Monitor Podatkowy 10/2019, Wydawnictwo: C.H.Beck

Czwarta Dyrektywa AML wdrożona do polskiego systemu prawnego za pomocą ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta weszła w życie z dniem 13.7.2018 r. Wdrożone regulacje mają skutecznie wpływać na wykrywalność przestępstw, których celem jest wprowadzenie do legalnego obrotu finansowego środków z działalności przestępczej oraz zapobieganie legalizacji środków pochodzących z nieujawnionych źródeł, od których nie zostały uprzednio zapłacone podatki (szara strefa). W artykule zostaną przybliżone wybrane zagadnienia dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.Kliknij, aby zobaczyć całą publikację

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563