Weryfikacja ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do podjętych przez Klienta czynności

Dla jednego z naszych Klientów przygotowaliśmy opinię podatkową w zakresie oceny ryzyka zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w stosunku do działań podejmowanych w grupie kapitałowej Klienta, dokonanych i planowanych procesów restrukturyzacyjnych oraz w odniesieniu do zaplanowanej przez Klienta procedury pozyskiwania środków finansowych na dofinansowanie prowadzonych i planowanych inwestycji. Przedmiotowa opinia opisywała ryzyka oraz zalecenia jakie należało podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego Klienta. Wydana opinia ułatwiła Klientowi planowanie dalszych procesów restrukturyzacyjnych oraz ułatwiła wypełnienie przez Klienta ciążących na nim obowiązków podatkowych.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563