Przygotowanie polityki cen transferowych w grupie kapitałowej w skład których wchodzą spółki prowadzące drogerię i punkty detalicznej sprzedaży kosmetyków

Przygotowaliśmy oraz wdrożyliśmy politykę cen transferowych dla Klienta prowadzącego sieć drogerii oraz punktów detalicznej sprzedaży kosmetyków. W ramach zlecenia przygotowaliśmy jednolite zasady obiegu dokumentów związanych z obszarem cen transferowych, ustaliliśmy jednolite zasady rozliczania i udokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, wprowadziliśmy mechanizmy weryfikacji rynkowości transakcji już na etapie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi, ustaliliśmy zasady kompletowania dokumentów oraz pozyskiwania na bieżąco danych rynkowych oraz innych informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Wdrożona polityka cen transferowych ułatwiła Klientowi efektywne zarządzenie ryzykiem związanym z cenami transferowymi. Wprowadzenie jednolitej polityki cen transferowych umożliwiło Klientowi zbieranie niezbędnych dokumentów i informacji do samodzielnego sporządzania dokumentacji cen transferowych.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563