Przygotowanie dokumentacji cen transferowych dla polskiej spółki z branży energetyki wiatrowej realizującej kontrakty na terytorium unii europejskiej

Przygotowaliśmy szereg dokumentacji cen transferowych dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie kompleksowej obsługi elektrowni wiatrowych. Klient współpracował z powiązaną kapitałowo i osobową spółką prawa niemieckiego. Opisane spółki w ramach ramowej współpracy realizowały wspólnie kontrakty na terytorium Unii Europejskiej, polegające między innymi na budowie, demontażu, serwisie oraz dzierżawie masztów pomiarowych. Przygotowana dokumentacja dokumentowała warunki współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

kontakt

Kontakt

Kostiw, Bazylczuk. Legal & Tax s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563

KOSTIW, BAZYLCZUK. LEGAL & TAX s.c.

ul. Ogrodowa 48 lok. 6

00-876 Warszawa

tel. +48 787 787 648
[email protected]

NIP 5272752194

REGON 363104563